ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Kamu Kuruluşları Pazarlaması (Sözlük)

Kamu kuruluşları pazarlaması nedir? Bakanlıklar, belediyeler, EGM, il özel idareleri, PTT, TRT ve benzeri kamu kuruluşlarının kamuya yararlı proje, program ve hizmetlerini tanıtmak ve bu amaçla halkın desteğini kazanmak için yürütülen faaliyetlerdir. -Modern Pazarlama İlkeleri, Tek ve Özgül