ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Consumer / Customer / Client farkı nedir?

Consumer: Tüketici
Customer: Müşteri
Client: Devamlı Müşteri

"Client düzenli olarak sizden alışveriş yapar, size güvenir, kendisine önemli yardımlarınız olacağından emindir. Firmalar şanslar veya performanslarıyla müşteriler edinebilir ama onları devamlı müşteri haline getirmek için tutarlı gayretlere ihtiyaç vardır." -Pazarlama Bi'tanedir