ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

4P ne demek? (Sözlük)

Product: Ürün
Price: Fiyat
Place: Yer / Dağıtım
Promotion: Tutundurma / İletişim

Türkçe'ye ÜFDİ kısaltmasıyla uyarlanmıştır.

Başka P'ler var mı? Olmaz mı!

People: Hedef kitle / İnsanlar
Process: Süreç
Physical Evidence: Fiziksel belirti / Kanıt
Packaging: Ambalaj
Production: Üretim
Public Relations: Halkla İlişkiler
Planning: Planlama
Profit: Kâr