ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Innovative Marketing - İnovatif Pazarlama nedir?

İnovatif Pazarlama, Prof. Dr. İsmail Kaya'nın Pazarlama Bi' Tanedir isimli kitabında şöyle tanımlanmıştır:
Pazarlamada yenilikler üründe ve uygulamada olmak üzere iki kategoride ele alınır. İnovatif Pazarlama, ürün temelli yeniliklerin ötesinde, pazarlama uygulamalarında daha önce hiç karşılaşılmamış, denenmemiş yolların bulunup, uygulanması ile gerçekleştirilmektedir.