ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Sabah: İçin için yazmak!"Sahibinin sesi olmak için,
güç peşinde olmak için,
köşeyi dönemk için,
köşeye sıkıştırmak için,
hedef göstermek için,
hedef şaşırtmak için,
tehdit etmek için,
tecrit etmek için,
baskı kurmak için,
adam kayırmak için,
adam harcamak için,
yolunu bulmak için,
yoldan çıkarmak için,
yaranmak için,
yağlamak için,
yağmalamak için,
rant için,
taht için,
her devrin adamı olmak için,
yazıyor olsaydık,
ne Sabah, Sabah olurdu,
ne de gazete, gazete."