ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Kamu Sektöründe Pazarlama

Kamu Sektöründe Pazarlama: Kamu Kuruluşlarının Performansını Geliştirmek İçin Bir Yol Haritası, Philip Kotler ve Nancy Lee tarafından yazılmış, 376 sayfalık bir kitap. Toplumun faydasına olacak önemli konulardan bahsediyor, bir sürü ilginç örnek var. Kitapla ilgili tek şikayetim var, çevirisini pek beğenmedim. Akıcı değil ne yazık ki.

Kamu Sektöründe Pazarlama: Kamu Kuruluşlarının Performansını Geliştirmek İçin Bir Yol Haritası
Orijinal Adı: Marketing in the Public Sector: A Roadmap for Improved Performance
Philip Kotler ve Nancy Lee
MediaCat
Haziran 2007
İstanbul
376 sayfa

ReklamPR olarak yine üşenmedik, içindekileri sizin için yazdık:

BÖLÜM 1: GİRİŞ

1.Yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik fırsatları kavrayarak kamu sektörü performansını iyileştirmek
- Yurttaşlar kamu kuruluşlarından ne bekler ve ne alır?
- Özel sektörde kullanılan hangi araçlar kamu sektörüne en çok faydayı sağlar?
- Kamu kuruluşlarının performansını iyileştirmede pazarlama nasıl bir rol oynayabilir?
- İlerlemek

2. Pazarlama mantığını anlamak
- Birleşik Devletler posta idaresi - gelişmekte olan bir iş
- Pazarlama mantığı
- Buradan hareketle

BÖLÜM 2: PAZARLAMA ARAÇLARINI KAMU SEKTÖRÜNDE UYGULAMAK

3. Popüler program ve hizmetler geliştirmek ve bunları iyileştirmek
- İngiltere'de okul yemekleri devrimi
- Ürün: İlk P

4. Heveslendirici fiyatlar, teşvikler ve caydırıcılar oluşturmak
- Bağla ya da cezayı ye (Click it or Ticket)
- Fiyat: İkinci P

5. Dağıtım kanallarını en etkin şekilde kullanmak
- Nepal'de HIV / AIDS
- Yer: Üçüncü P

6. Arzulanan bir marka kimliği yaratmak ve bunu korumak
- Energy Star
- Kamu sektöründe markalaşma

7. Anahtar gruplarla etkili bir iletişim kurmak
- Organ bağışını artırmak
- Promosyon: Dördüncü P
- Mesajları geliştirmek
- Mesajı iletenleri seçmek
- İletişim kanalları belirlemek

8. Müşteri hizmetleri ve memnuniyetini iyileştirmek
- Phoenix İtfaiyesi
- Kamu sektöründe müşteri hizmetleri
- İyileştirilmiş müşteri memnuniyetinin faydaları
- Müşteri memnuniyetini desteklemeye yönelik uygulamalar

9. Olumlu toplumsal davranışları etkilemek: Sosyal pazarlama
- Şişman'dan Formunda'ya Finlandiya kamu sektöründe pazarlama
- 1. İlke: Geçmişte Yapılmış olan ve mevcut başarılı kampanyalardan faydalanın
- 2. İlke: Eyleme geçmeye en hazır olan hedef pazarlarla başlayın
- 3. İlke: Basit, yapılabilir bir tek davranışı teşvik edin, adım adım ilerleyin
- 4. İlke: Davranış değişikliğinin önündeki engelleri tanımlayın ve kaldırın
- 5. İlke: Gerçek faydaları gösterin
- 6. İlke: Rakip davranışların maliyetlerini öne çıkarın
- 7. İlke: Hedef grupların istediğiniz davranışları göstermesine yardımcı olacak somut bir nesne kullanın
- 8. İlke: Tanıma ve takdir gibi maddi olmayan teşviklerden faydalanın
- 9. İlke: Eğlenceli mesajlar kullanın
- 10. İlke: Karar verme noktasında mecra kanallarını kullanın
- 11. İlke: Taahhüt ve söz alın
- 12. İlke: Sürdürülebilirliği sağlamak için uyarılardan faydalanın
- Yukarı doğru uygulamalar

10. Stratejik ortaklıklar geliştirmek
- Faydaları
- Özel sektörlerle ortaklıklar
- Sivil toplum sektörüyle ortaklıklar
- Kamu kuruluşları arasındaki ortaklıklar
- Ortaklıkların zorlukları ve riskleri
- Muhteşem ortaklar kazanmak ve riskleri azaltmak için bir pazarlama yaklaşımı

BÖLÜM 3: PAZARLAMA SÜRECİNİ YÖNETMEK

11. Yurttaşlardan verileri önerileri ve geri bildirimleri toplamak
- Kamu sektöründe pazarlama araştırması
- Yapılma zamanına göre tanımlanan araştırma
- Bilginin kaynağına göre tanımlanan araştırma
- Yönteme göre tanımlanan araştırma
- Araştırma sürecinin adımları
- Düşük maliyetli araştırma hakkında birkaç söz

12. Performansı izlemek ve değerlendirmek
- Pazarlama performansını ölçmek
- Bu ölçümü neden ve kim için yapıyorsunuz?
- Neyi ölçüyorsunuz?
- Ne zaman ölçeceksiniz?
- Ne kadara mâl olacak?

13. Zorlayıcı bir pazarlama planı geliştirmek
- Kamu sektöründe pazarlama planı
- Pazarlama hedefleri ve amaçları
- Hedef kitle
- Konumlandırma
- Pazarlama karması
- Değerlendirme planı
- Bütçe
- Uygulama planı

Referanslar