ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

İletişim ve Halkla İlişkiler

İletişim ve Halkla İlişkiler: Eleştirel Bir Yaklaşım, Doç. Dr. İlker Bıçakçı tarafından yazılmış, MediaCat kitaplarından çıkan 151 sayfalık bir kitap.

İletişim ve Halkla İlişkiler "Eleştirel Bir Yaklaşım"
Doç. Dr. İlker Bıçakçı
MediaCat
Altıncı Basım: Ekim 2006
İstanbul
151 sayfa

İçindekiler:

BİRİNCİ BÖLÜM: İLETİŞİM

I. Niçin iletişim kurarız?
A. Varolmak
B. Haberleşmek
C. Paylaşmak
D. Etkilemek ve yönlendirmek
E. Eğlenmek ve mutlu olmak

II. İletişim nedir?

III. İletişimin temel öğeleri ve niteliği
A. Tek yönlü iletişim
B. Çift yönlü iletişim

IV. İletişim türleri
A. Sözsüz iletişim
1. Beden dili
2. Simgesel iletişim
B. Yazılı iletişim
C. Sözel iletişim
1. Yüzyüze iletişim
2. Teknolojik araçlarla iletişim
3. Sözel iletişimi yetkinleştiren öğeler
a. Geribildirim
b. Aktif dinleme ve empati
D. Sanatsal iletişim
E. Medyatik iletişim

V. Siyasal yaklaşımlar ve iletişim
A. Mutlakiyetçi ve teokratik yaklaşımlar
B. Liberal yaklaşımlar
C. Faşist-Nasyonel sosyalist yaklaşımlar
D. Marksist yaklaşımlar
E. Özet değerlendirme

VI. İletişime kuramsal yaklaşımlar
A. Laswell modeli
B. Shannon-Weaver modeli
C. Newcomb modeli
D. Westley ve Mac Lean modeli
E. Jakobson modeli
F. Eleştirel kuramlar
G. Özet değelendirme

İKİNCİ BÖLÜM: İNSAN VE İLETİŞİM

I. İletişimde insan faktörü
A. Tutum ve davranışlar
B. İnandırma
C. Benlik ve iletişim
D. Kişilerarası iletişim becerisi

II. Kişilerarası iletişimin önündeki engeller
A. Bireysel yetersizlikler
B. Sosyoekonomik farklılıklar
1. Güç ve otorite ilişkileri
2. Toplumsal rol ve iletişimde eşitsizlik
3. Kitle kültürü ve teknolojik yalnızlık

III. Farklı toplumsal ortamlarda iletişim
A. Aile içi iletişim
B. Okul ve iletişim
C. İş yaşamında iletişim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HALKLA İLİŞKİLER

I. Genel bakış

II. Kurumsal yapılanmada halkla ilişkilerin işlevi

III. Halkla ilişkilerin tarihçesi

IV. Halkla ilişkilere kuramsal bakış
A. Sistem kuramları
B. Bilgi ve davranış kuramları
C. Toplumsal alışveriş kuramı
D. Yayılma kuramı
E. Toplumsal öğrenme kuramı
F. Kitle iletişim kuramları

V. Halkla ilişkilerde benzeşen çalışma birimleri
A. Reklam ve halkla ilişkiler
B. Pazarlama, promosyon ve halkla ilişkiler
C. Pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler
D. Propaganda ve halkla ilişkiler

VI. Halkla ilişkilerin aktörleri
A. Kamuoyu
B. Hedef kitleler

VII. Hedef kitleler ve iletişimin planlanması

VIII. Halkla ilişkiler süreci
A. Araştırma
B. Planlama
C. Uygulama
D. Değerlendirme

IX. Halkla ilişkilerde kullanılan yöntemler, iletişim ortam ve araçları
A. Yazılı ürünlerin kullanımı
B. Sözel ortam ve araçların kullanımı
C. Telefon iletişimi
D. Görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının kullanımı
E. Bileşik iletişim araç ve ortamlarının kullanımı

X. Halkla ilişkiler ve etik sorunsalı
A. Egemen ideoloji
B. Halkla ilişkilerde etik

XI. Halkla ilişkilerin örgütsel niteliği
A. İşletme içi örgütlenme
B. İşletme dışı destek örgütlenme
C. Halkla ilişkiler uzmanı kimdir?

XII. Nasıl bir toplum, nasıl bir halkla ilişkiler?

Küçük bir not: ReklampPR'da kütüphane bölümüne eklediğimiz kitapların içindekiler kısımlarını tek tek, elimizle yazıyoruz, başka bir yerden kopyalamıyoruz. İçindekiler kısımlarını yazıyoruz ki bir konuyu birçok kitap içinde aramanız kolay olsun. Beğendiyseniz ve paylaşmak istiyorsanız, lütfen buraya link verin, yazının hepsini kopyalamayın. Şimdiden teşekkürler!