ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Spor Pazarlaması ve İletişimi

Spor Pazarlama ve İletişimi, Tablet Yayınlarından çıkan, Hüseyin Altunbaş tarafından yazılmış 120 sayfalık bir kitap.

Spor Pazarlaması ve İletişimi
Editörler: Hüseyin Altunbaş
Tablet Yayınları
Orijinal basım yılı: 2008
Konya
120 sayfa

İçindekiler:

ÖNSÖZ - 9
GİRİŞ - 11

1.BÖLÜM - 13
PAZARLAMA VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ - 13
Pazarlama Karması - 16
Müşteri Odaklı Pazarlama - 18

2.BÖLÜM - 21
ÜRÜN OLARAK SPOR - 21
Ürün ve Özellikleri - 21
Spor Ürünü - 27

3.BÖLÜM - 33
SPOR TÜKETİCİSİ VE TARAFTARI - 33
Tüketici Davranışı - 33
Spor Tüketicisi - 36

4.BÖLÜM - 43
SPOR İLETİŞİMİ - 43
Reklam -44
Halkla İlişkiler - 49
Sponsorluk - 51
Birebir Satış - 57
Promosyon - 59
Spor Pazarlama Planı - 59
Etkinlik (Event) Pazarlaması - 61

5.BÖLÜM - 63
SEYİRCİLER ÜZERİNE YAPILAN BASKETBOL ARAŞTIRMASI (İKİ YILIN KARŞILAŞTIRMASI) - 63
Araştırma - 63
Araştırmanın Güvenilirliği - 64
Araştırmanın Demografik Verileri - 65
2006-2007 SEZONUNUN ARAŞTIRMA SONUÇLARI - 69
2007-2008 SEZONUNUN ARAŞTIRMA SONUÇLARI - 85

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME - 100
KAYNAKÇA - 116