ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Marka Yaratmanın 22 Kuralı

Marka Yaratmanın 22 Kuralı, MediaCat'ten çıkan, Al Ries ve Laura Ries tarafından yazılan bir kitap. Orijinal adı The 22 Immutable Laws of Branding.

Marka Yaratmanın 22 Kuralı
Al Ries ve Laura Ries
MediaCat Yayınları
Nisan 2007
İstanbul
164 sayfa

İçindekiler:

1. Yayılma kuralı - 17
Bir markanın gücü, yayılma alanıyla ters orantılıdır.

2. Daralma kuralı - 23
Bir marka hedefini daraltırsa daha güçlü olur.

3. Tanıtım kuralı - 29
Bir markanın doğuşu tanıtımla sağlanır.

4. Reklam kuralı - 35
Bir kere doğduktan sonra, sağlıklı yaşayabilmesi için markanın reklama ihtiyacı vardır.

5. Kelime kuralı - 41
Bir marka, tüketicinin zihninde bir kelimeye sahip olmaya çalışmalıdır.

6. Referans kuralı - 51
Herhangi bir markanın başarısı için vazgeçilmez unsur, otantiklik iddiasıdır.

7. Kalite kuralı - 59
Kalite önemlidir. Ancak kalite tek başına bir marka yaratamaz.

8. Kategori kuralı - 67
Lider marka, kategoriyi geliştirmeye çalışır, markayı değil.

9. İsim kuralı - 75
Uzun vadede bir marka, bir isimden başja hiçbir şey değildir.

10. Genişlemeler kuralı - 81
Bir markayı en kolay baltalama yolu, ismini her şeye koymaktır.

11. Arkadaşlık kuralı - 89
Bir kategori yaratabilmek için, bir markanın diğer markaları da davet etmesi gerekir.

12. Jenerik kuralı - 95
Başarısızlığa giden en kısa yollardan biri, markaya jenerik bir isim vermektir.

13. Şirket kuralı - 103
Markalar markalardır. Şirketler şirket. Arada bir fark var.

14. Alt marka kuralı - 111
Markalamanın yaptığını, alt marka yaratma yıkabilir.

15. Kardeşler kuralı - 117
İkinci bir markayı piyasaya sürmek için yer ve zaman vardır.

16. Biçim kuralı - 125
Bir markanın logosu gözlere uygun olarak tasarlanmalıdır. Her iki göze de uygun olarak...

17. Renk kuralı - 131
Bir marka, ana rakibinin kullandığının tam tersi bir renk kullanmalıdır.

18. Sınırlar kuralı - 137
Global markalamada engeller yoktur. Marka hiçbir sınırı tanımamalıdır.

19. İstikrar kuralı - 145
Markalar bir gecede inşa edilmiyor. Başarı on yıllarla ölçülür, yıllarla değil.

20. Değişim kuralı - 151
Markalar değişebilir ancak çok nadiren ve yalnızca çok dikkatli olarak...

21. Ölümlülük kuralı - 157
Hiçbir marka sonsuza dek yaşamaz. Kimi zaman en iyi çözüm, ötenazi olur.

22. Teklik kuralı - 163
Bir marka için en önemli yön, tek görünüşlü olmasıdır.