ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler, Tablet Yayınlarından çıkan editörlüğünü Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan'ın yaptığı 429 sayfalık bir kitap. Kitap Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi hocalarının makalelerinden oluşuyor.

Halkla İlişkiler
Editörler: Ahmet Kalender - Mehmet Fidan
Tablet Yayınları
Orijinal basım yılı: 2008
Konya
429 sayfa

Sizin için içindekileri de yazdım:

Sf 11: Halkla ilişkiler: Kavramlar, tanımlar ve uygulama alanları - Ahmet Kalender
Sf 49: Halkla ilişkiler gelişim süreci - Mehmet Fidan
Sf 79: Halkla ilişkilerde stratejik süreç - Aşina Uludağ
Sf 121: Halkla ilişkiler modelleri - Ahmet Tarhan
Sf 145: Stratejik halkla ilişkiler uygulamaları - Başak Solmaz
Sf 165: Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler: MPR - Göksel Şimşek
Sf 195: Etkili marka iletişimi ve değişen reklamcılık - Hüseyin Altunbaş
Sf 221: Bir iletişim aracı olarak sponsorluk - Hasret Aktaş
Sf 251: Sosyal sorumluluk - M. Nejat Özüpek
Sf 289: Kurumsal kimlik ve imaj - Ömer Bakan
Sf 331: Lobicilik - Ümit Arklan
Sf 341: Bilgi toplumu ve halkla ilişkiler - Kadir Canöz
Sf 373: Halkla ilişkiler aracı olarak internet - Ömer Bakan
Sf 391: Halkla ilişkilerde öğrenme kuramları ve motivasyon - Mustafa Özodaşık