ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Renault Eco 2Küresel ısınmayla beraber birçok firma çevreye karşı duyarlılığını çeşitli sosyal sorumluluk kampanlarıyla, farklı çözüm yollarıyla dile getiriyor.
Renault'un 'Renault eco' reklamı da bunlardan birisi.