ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Markan Kadar Konuş

Markan Kadar Konuş: Marka İletişimi Stratejileri, Ferruh Uztuğ tarafından yazılmış, MediaCat tarafından yayınlanmış 277 sayfalık bir kitap.Markan Kadar Konuş: Marka İletişimi Stratejileri
Ferruh Uztuğ
MediaCat Kitapları
Orijinal basım yılı: 2003
Üçüncü basım yılı: Şubat 2005
İstanbul
277 sayfa

Bu kitap ile bilgileri KitapYurdu sitesinden görmek için tıklayın.

Sizin içindekileri de yazdım, buyrun:
(Evet tek tek yazdım, kıymetini bilin :) )

1. Ürünleri farklılaştırıcı değer olarak marka
Marka nedir?
Üreticilerin isyanı: Markalaşma
Markanın çeşitli boyutlarda tanımlanması
Tüketiciler açısından marka
İşletmeler açısından marka
Eklenen değer
Bir ülke sahip olduğu markalar kadar değerlidir

2. Marka ile ilişkili temel kavramlar (1)
Marka farkındalığı
Marka çağrışımları
Markaya yönelik tutum
Marka sadakati

3. Marka ile ilişkili temel kavramlar (1)
Marka imajı
Marka kişiliği
Marka kimliği
Marka denkliği

4. Marka yönetimi ve marka yapılandırma
Marka yönetimi
Marka yapılandırma
Marka genişletme
Marka-Lisans satın alma
Marka yapılandırma ve yönetim modelleri
Stratejik marka ekseni
Marka kimliği planlama modeli
Marka piramidi modeli

5. Marka konumlandırma
Konumlandırma
Konumlandırma kavramı
Ürün Fiyat Dağıtım
Ürün bilgisi
Ürün yaşam eğrisi
Bölümleme-Hedef pazar
Şirket-Marka analizi
Rakipler

6. Tüketim kültürü ve tüketici
Tüketim ve tüketici
Tüketici davranışı: Geleneksel ve yeni yaklaşımlar
Tüketim kültürünün gelişimi ve değişen değerler
Materyalist değerler
Tüketim ürünlerinin anlamı
Tüketicilerin sembolik-toplumsal gereksinimleri
Gereksinim türleri ve değişen gereksinimler
Satın alma güdüleri
Tüketim tarzları ve yaşam biçimi
Tüketici davranışı ve benlik kavramı

7. Markanın sembolik gücü
Tüketicinin benlik-kimlik krizi ve tüketim
Marka imajı-benlik imajı uygunluğu kuramı
Markaların kimlik yapılandırma sembolik gücü
İletişimsel gösterge olarak marka
Antropolojik olarak marka
Benliğin ifadesi olarak marka

8. Markaya yönelik iletişim stratejisi
Marka konumlandırmanın geliştirilmesi
Ürün odaklı marka çağrışımları
Ürünle ilgili olmayan nitelikler/ikincil çağrışımlar
Yarar
İşlevsel yararlar
İşlevsel ürün nitelikleri ve yararın sınırlılıkları
Sembolik ve kendini ifade etme yararı
Etkili marka konumlandırma ve çağrışımlar
"Amerikan markası kılığına bürünmüş, yeterli miktarda Avrupa Kültürü sosu ile tatlandırılmış arsız bir İtalyan: Diesel"

9. Marka konumlandırma ve reklamda yaratıcı strateji
Markaya yönelik bütünleşik iletişim ve reklamcılık
Reklamın iletişim etkisi ve hedefleri
Markalara anlam transferi ve kültürel iletişim biçimi olarak reklamcılık
Ürün odaklı reklamcılıktan yaşam biçimi reklamcılığına

10. Reklamda yaratıcı strateji 1 - Çekicilikler
Reklamcının işi nerede başlar
Reklamda yaratıcı strateji
Bilgi imaj karşıtlığında yaratıcı strateji yaklaşımları
FCB ve Rossister Percy ızgaraları
Marka konumlandırmaya bağlı yaratıcı strateji kararları
Reklamda mesaj ve çekicilikler
Faydasal değer ve ifade edici çekicilikler
Çekiciliklerin belirlenmesi

11. Reklamda yaratıcı strateji 2 - Mesaj stratejisi ve yaratıcı yapım uygulamaları
Marka konumlandırmaya bağlı mesaj stratejisi
Transformasyonel mesaj
Bilgisel mesaj
Reklam yaklaşımı-tonu
Reklam anlatım biçimleri

12. Türkiye'deki reklamlardan örneklerle marka tüketici ilişkisi
1997 yılı Türkiye reklamları ana mesaj stratejileri sınıflandırması
Transformasyonel reklamlarda marka-tüketici ilişkisi
Dr Renaud genç kolonya. Kimliğini üzerinde taşı
Cep telefonun senin hakkında ne diyor: Siemens
Türkiye reklamlarında örneklerde batılı-ideal-benlik
Birikmiş alacaklarını tahsil eden Türkiye'nin ahvali
Marka tutkusuyla yarışılamayan ülke
Siyasal kimlik temelli konumlandırma
Biz traş oluyoruz çünkü Türkiye'nin aydınlık yüzüyüz: Jagler
Her şey o kadar da kolay olmadı
At, avrat, rakı: Perma Sharp
Traş keyfinize limon sıkmayın
Testileri kırın pet şişeler ne güne duruyor
Sonradan kolaylaştı
The man the car: Rover
Biz İtalyan değiliz: Bellona

Sonsöz

Kaynakça