ReklamPR'ı Twitter'da takip etmek için:

Artık müşterisini para olarak görenler değil, onlara değerli birer birey olduklarını hissettirebilenler ayakta kalabilecek.
- İtişmeyelim İletişelim kitabından